CURSOS LAIE 2024
Art sonor: una introducció

Des de la seva aparició, l’art sonor ha contribuït a desdibuixar les fronteres entre les arts, al mateix temps que ha continuat el dictat de les avantguardes difuminant els límits entre l’art i la vida.

Gener 2024 - Curs impartit per Carmen Pardo Salgado.

CURSOS LAIE 2024
Art sonor: una introducció

Des de la seva aparició, l’art sonor ha contribuït a desdibuixar les fronteres entre les arts, al mateix temps que ha continuat el dictat de les avantguardes difuminant els límits entre l’art i la vida.

Gener 2024 - Curs impartit per Carmen Pardo Salgado.

TEMES