COS AGENTS RURALS. QÜESTIONARIS I SUPÒSITS PRÀCTICS. GENERALITAT DE CATALUNYA

Aa.vv

Centre D'estudis Adams, Bcn

2006

430 Pages

Format: Paperback

ISBN: 9788498187618

Language: Spanish

La Resolució MAH/2599/2006, de 20 de juliol, publicada al DOGC núm. 4691, de 4 d'agost de 2006, estableix que la primera prova del procés selectiu per a l'ingrés al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya, consistirà en la realització d' un qüestionari de 100 preguntes sobre la totalitat del temari oficial, i en la resolució d' un supòsit pràctic sobre la part específica d'aquest. Aquest volum, estructurat en Qüestionaris per temes, Simulacres d'examen i Supòsit pràctics facilita la superació amb garanties d'aquesta primera prova de la fase d'oposició, i dóna satisfacció al compromís de Centre d'Estudis ADAMS d'oferir el més actualitzat i eficaç material de preparació.

38,00 € VAT included

Out of stock