COS AGENTS RURALS. TEMARI 1. GENERALITAT DE CATALUNYA

Aa.vv

Centre D'estudis Adams, Bcn

2006

822 Pages

Format: Paperback

ISBN: 9788498186987

Language: Spanish

Aques volum desenvolupa el contingut de la part general del temari oficial i set temes de la seva part específica, de conformitat amb la nova estructutura aprovada per la Resolució MAH/2411/2004, de 3 de setembre (DOGC núm. 4219 de 15/09/04). Analitza així la normativa específica d'aplicació al territori catalá, amb especial consideració a l'emanada del Parlament i dels òrgans administratius de la Generalitat. D'atra banda, les dues principals directrius en l'elaboració dels temes han estat l'analisi pedagògica dels conceptes, que facilita la seva comprensió i memorització a l'ususari no especialista, i el rigor tecnicojurídic, que garanteix una adequada interpretació de les normes reguladores de les institucions estudiades.

42,00 € VAT included

Buy it now and we will send it to you when we have stock.
The charge to your account will be made only when the product is shipped.

Buy