FICCIONS DOCUMENTALS

SOBHI AL-ZOBAIDI, KUTLUG ATAMAN, JORDI COLOMER, TACITA DEAN

Gili, Marta; Rehm, Jean-Pierre

Fundació "la Caixa"

2004

155 Pages

Format: Paperback

ISBN: 9788476648445

Language: Multilingual

'Ficcions' documentals reuneix els treballs de vint-i-un creadors de d iverses generacions, països i cultures, que en els darrers anys han re alitzat la seva obra entre el documental tradicional, la ficció narrat iva, la història i les imatges en temps real. L'exposició convida a re flexionar sobre el món que ens envolta, i és una oportunitat per aprop ar-se al treball recent d'artistes que són a l'avantguarda de les arts visuals. Traducció al castellà i a l'anglès.

15,00 € VAT included

Our online sales service is temporarily disabled due to technical improvements.

Recomendar