November 1, 2019

El Pla d'Igualtat de Laie

El Pla d'Igualtat de Laie

El compromís de Laie amb la igualtat entre dones i homes es remunta als orígens de l’empresa, 40 anys enrere. Aquest compromís es va formalitzar l’any 2018 en un Pla d’Igualtat que s’emmarca en el Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social.

L’elaboració del Pla d’Igualtat va ser el resultat d’un procés participatiu obert a totes les persones que treballen a Laie. Un procés dinàmic, susceptible d’evolucionar  gràcies a la Comissió d’Igualtat i Diversitat, que vetlla pel compliment dels compromisos adquirits per garantir la igualtat d’oportunitats a Laie en tots els àmbits (accés a l’empresa, formació, desenvolupament professional, retribució, jornada laboral, etc.) i el foment de la qualitat de vida (conciliació, salut o llenguatge no sexista, entre d’altres).

El compromís amb la igualtat forma part, com dèiem, de l’ADN de l’empresa. Per això prestem molta atenció a la bibliografia sobre feminisme i estudis de gènere. Serveixi com a mostra la bibliografia sobre clàssics del feminisme que actualitzem regularment i la bibliografia amb una selecció de novetats sobre el feminisme que elaborem cada any amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

Clàssics del feminisme

Nous llibres sobre feminisme

Author: Laie

Share

Back