02/07/2021

Maria Rius Prize

alt text
icon

Author: Laie

Bases del Premi Maria Rius

Les llibreries La Caixa d’Eines i Laie, en reconeixement i consideració a la tasca com a il·lustradora de Maria Rius, decideixen crear aquest premi i posar-li el seu nom per honorar-la.

Objectiu:

Premiar la trajectòria professional d’un il·lustrador/a que hagi destacat per la categoria i qualitat del seu treball al llarg dels anys en el camp de la il·lustració de llibres infantils i que n’ hagi constituït un referent important per apropar la lectura al més petits, a l’hora que constitueix una expressió artística pròpia.

Qui es pot proposar:

Qualsevol il·lustrador/a que hagi publicat, com a mínim deu anys abans de la data de concessió un mínim de deu llibres infantils il·lustrats, en format paper, independentment que siguin o no encara vius al catàleg de qualsevol editorial, publicats, com a mínim, en llengua catalana i que hagi estat proposat per les institucions representades al jurat o per propostes personals o d’entitats que així ho expressin per escrit a alguna les dues llibreries organitzadores.

Per a formalitzar la proposició caldrà adjuntar el llistat bibliogràfic que justifiqui les condicions del paràgraf anterior, així com alguna/es imatge/s representativa/es del treball d’il·lustració.

Queda exclosa la participació d’obra auto-editada.

La data límit de presentació de candidatures, externes a les que proposi el jurat, serà el 23 d’abril de l’any de concessió.

El premi només es podrà concedir una sola vegada a una mateixa persona.

A consideració del jurat es podrà concedir en categoria d’honor a títol pòstum a il·lustradors/es que, reunint les condicions expressades, hagin traspassat sense que l’hagin rebut mai. També podrà concedir-se a persones, entitats o institucions, en les quals concorrin mèrits extraordinaris en la difusió de l’àlbum il·lustrat, encara que no siguin il·lustradors/es. Aquesta categoria podrà quedar deserta.

Jurat:

El jurat estarà format per un/a representant de les següents institucions i/o entitats:

CLIJCAT

IL·LUSTRA

APIC

ROSA SENSAT

BIBBOTÓ

I un representant de les llibreries La Caixa d’Eines i Laie que tindran veu però no vot i actuaran com a secretaris. A excepció d’aquests dos representants, no podrà ser membre del jurat, cap llibreter en actiu. La participació del jurat és de caire voluntari.

El jurat podrà resoldre qualsevol situació no prevista a les bases.

Veredicte i guardó:

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer durant la celebració del LLIBRE GEGANT DE CONTES DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE, dins la Festa Major del barri.

El guardó consistirà en una insígnia de solapa de plata commemorativa que reprodueix una il·lustració de la Sra. Maria Rius i un diploma.

Les dues llibreries organitzadores cercaran de promoure per diversos mitjans i intentant implicar les institucions públiques la difusió de l’obra del guanyador/a de cada edició.

Share