January 22, 2018

Plant revolution o la gran esperança verda

Plant revolution o la gran esperança verda

El món vegetal sembla haver despertat els últims anys un interès que va més enllà de l’àmbit de la divulgació científica, amb mirades i discursos nous que busquen a la fi una manera més atenta de conviure-hi.

http://www.laie.es/busqueda/listaLibros.php?keywords=futuro%20vegetal%20mancuso&tipoArticulo=&utm_source=llibre%20el%20futuro%20es%20vegetal&utm_medium=social&utm_campaign=recomanat

Són llibres que traspassen els gèneres literaris, que fan confluir la literatura científica i  la divulgació humanística, la biografia i el tractat filosòfic. Els científics parlen sense complexos de coses com la fisiologia o el comportament de les plantes i dels arbres; no tant per fer difusió de nous descobriments sinó per compartir el que ja sé sap de fa temps, conscients que el lector d’avui és més permeable a sentir fascinació per aquesta presència propera però aliena, que és el món vegetal.

Galaxia Gutenberg acaba de publicar un segon llibre del científic italià Stefano Mancuso, El futuro es vegetal, quan encara no havíem sortit de  l’estupor provocat pel seu anterior assaig: Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, que ens havia obert un nou món amb la demostració que les plantes ens superen en resistència, adaptació al medi i intel·ligència estratègica (facultats que explicarien el que ja sabíem: que les plantes podrien viure perfectament sense nosaltres, però en canvi nosaltres sense elles ens extingiríem). Aquest segon llibre intenta anar més enllà i, si fem cas del títol original, gairebé ens endinsem en la ciència-ficció: Plant revolution. Le piante hanno già inventato nostro futuro. És a dir, les plantes estan preparades per al futur perquè estan dissenyades per a la supervivència i allà ens esperen, si en prenem l’exemple, donat que molts dels problemes als quals hem de fer front són els mateixos.

http://www.laie.es/busqueda/listaLibros.php?keywords=stefano%20mancuso&tipoArticulo=&utm_source=llibres%20stefano%20mancuso&utm_medium=social&utm_campaign=recomanat

 Stefano Mancuso durant la seva intervenció a Kosmopolis, al CCCB

Si al primer llibre calia atribuir facultats humanes a les plantes: sensibilitat, comunicació, memòria… per tal de desvelar els secrets de la seva resistència, a El futuro es vegetal, Mancuso ens convida a un viatge on nosaltres podem fer com si fóssim plantes, si de veritat volem assegurar-nos uns quants anys més de pervivència a la Terra. 

Núria

Author: Núria

Share

Next

Laie 22/01/2018

The World We Need