Autor: Joan Curbet i Anna Casablancas

Joan Curbet i Anna Casablancas 24/01/2019

Iris Murdoch: un perfil

La presència d’Iris Murdoch (15 de juliol del 1919-8 de febrer del 1999) ha marcat amb força el desenvolupament de les lletres angleses en la segona meitat del segle XX. No hi ha cap altre novel·lista que, com ella, hagi conc...