14/10/2020

Claudi Alsina i Català: El sentit de la divulgació matemàtica avui

alt text
icon

Autor: Laie

Primer capítol del llibre Laie 40 anys. 1980-2020 que hem publicat per celebrar l’aniversari.

En publicarem a poc a poc tots els capítols a la nostra web.

1

El sentit de la divulgació matemàtica avui

Claudi Alsina i Català: Científic

Les matemàtiques són una eina per ordenar el pensament i per entendre el món d’avui, també en la vida quotidiana.

“Prefereixo entretenir la gent amb l’esperança que aprenguin que no ensenyar amb l’esperança que s’entretinguin”. Walt Disney

La divulgació científica té una llarga tradició arreu del món. Recentment el reconegut periodista Vladimir de Semir va escriure una magnífica descripció del sentit de la divulgació científica al nostre món: “Ni l’activitat científica té valor sense transcendir a la vida social ni la societat contemporània suporta no tenir informació sobre els avenços de la ciència. Aquesta transmissió requereix una explicació, una contextualització, una escenificació, tots, procediments propis de la divulgació. La divulgació científica és un gènere literari i artístic que, amb amenitat i rigor, estén, propaga, recrea, reconstrueix i recontextualitza —discursivament i culturalment— el coneixement amb diferents nivells de comprensió en funció del públic al qual s’adreça. Per aconseguir-ho fa servir totes les narratives de la transmissió informativa i cultural, des de la literatura fins a la museologia, amb tots els suports que permeten les diverses arts i tecnologies de la informació i la comunicació: conferències, llibres, diaris, ràdio, televisió, teatre, cinema, webs, blogs, xarxes socials, exposicions i museus”.

La divulgació científica és, per tant, una necessitat cultural, democràtica i fins i tot econòmica, si tenim en compte l’impacte creixent que la ciència i la tècnica tenen en el progrés actual. No es tracta pas d’educar en el sentit tradicional del terme, sinó d’informar i promoure percepcions i actituds positives davant els avenços científics.

El cas de la divulgació matemàtica té, no obstant, unes característiques pròpies que aquí intentarem destacar. No sols les matemàtiques són una part important de la cultura i un estri essencial per a les altres ciències i tecnologies, sinó que ajuden a pensar millor, a entendre el sentit dels nombres i a desenvolupar el rigor de pensament, fet que esdevé transcendent en totes les actuacions de la vida, ja que estimula el pensament crític i reflexiu.

Malauradament, la divulgació matemàtica parteix d’una visió social sovint negativa que no existeix en el cas de la divulgació científica general. Aquesta visió negativa té les arrels en els records negatius que molta gent conserva vius del seu període escolar, on l’avorriment a classe i el poc interès desenvolupat enfront temes abstractes o rutines de càlcul aritmètic van deixar la impressió que les matemàtiques són poc útils i poc interessants.

Aquest fet negatiu porta a exigir a la divulgació matemàtica un plantejament previ de trencar visions esbiaixades i mostrar precisament que aquesta matèria pot ser molt útil, que pot ser apassionant i fins i tot divertida.

El 2018 hem constituït la xarxa DiMa per promoure la divulgació matemàtica a Espanya, partint d’un manifest que s’inicia amb la invocació:

Avui més que mai cal establir un nou consens sobre el paper de les matemàtiques en el món actual com a frontera de la investigació científica, com a motor d’impuls de les tecnologies i com a part fonamental de la cultura de la humanitat. De fet, mai ha estat més gran la necessitat d’entendre i ser capaços d’utilitzar matemàtiques a la vida quotidiana i a la feina. Les matemàtiques i la ciència en general estan cada vegada més pròximes a les millores de la nostra qualitat de vida.

El 2019 també s’ha constituït un grup de treball sobre divulgació matemàtica en el si de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya.

Els avenços actuals de les matemàtiques no són senzills de divulgar, cal posar en joc recursos expressius entenedors, analogies i exemples simples per fer veure el significat o l’ús dels nous resultats. La divulgació ha de construir els ponts necessaris per transmetre els significats de les noves recerques i, sobretot, les seves aplicacions o repercussions.

Hi ha una altra cara de la divulgació matemàtica que a mi personalment m’ha interessat cultivar: fer veure com les matemàtiques, antigues o noves, són presents en la vida quotidiana de les persones avui i aquí, quines són les aportacions i quins avantatges ens donen. Hi ha matemàtiques en el disseny dels objectes, en els temes de salut personal, en l’economia de cada dia, en el consum, en la cuina i en la moda, en la percepció de l’arquitectura i l’urbanisme... Fer veure la presència de les matemàtiques i les seves diferents branques, com l’aritmètica, la geometria, l’estadística o la computació, fa possible no sols satisfer la curiositat, sinó ajudar a aprendre a fer un ús més intens i adequat dels recursos matemàtics per a accions tan quotidianes com llegir bé les noticies i els seus gràfics, estimar costos i valors, fer servir els utensilis de la casa o muntar mobles, utilitzar les TIC amb seguretat, entendre el valor dels codis quotidians i els nombres secrets, llegir correctament les analítiques i informes mèdics, planificar inversions, pensions o hipoteques, elaborar argumentaris amb rigor a l’entorn de situacions diverses, pensar estratègies, discutir les lleis electorals...

Hi han matemàtiques per fer coses i també n’hi ha que serveixen precisament per no fer determinades actuacions. Per exemple, les probabilitats poden avaluar guanys i pèrdues en jocs, però són indicatives de no jugar mai diners en casinos o loteries. Un altre exemple: els riscos en les relacions sexuals o l’abstenció de fer ús del mòbil durant al conducció de cotxes mereixen ser tinguts en compte. Refusar la compra de coses que s’ofereixen amb publicitats enganyoses, que contenen informacions numèriques absurdes o no fonamentades és un altre benefici de posar en joc una mínima sensibilitat numèrica.

Es pot viure i sortir al carrer sense les matemàtiques. Però no convé. Els beneficis de tenir presents les idees i els recursos de les matemàtiques poden ajudar en la nostra qualitat de vida. Per això val la pena tenir en compte el que la divulgació matemàtica ens pot oferir avui.

Tots els capítols de Laie 40 anys. 1980-2020

Comparteix