Laie, el primer gestor cultural B Corp d'Espanya
section1
About Laie
Des dels inicis, l'objectiu de Laie ha estat posar la cultura a l'abast de les persones com a motor de desenvolupament individual i social.
Després de més de quaranta anys de servei i després de tants canvis al planeta i a la societat, la companyia continua convençuda que aquest és l'únic camí possible: utilitzar la força de l'empresa per generar un impacte positiu. Per això, des de fa una mica més de dos anys, Laie ha treballat per ajustar els estàndards de qualitat i els processos de gestió per desenvolupar una estratègia basada en criteris de sostenibilitat.
section2
QUÈ SIGNIFICA SER B CORP?
B Corp és una comunitat de més de 4.400 empreses a 77 països que no només busquen ser les millors del món, sinó també les millors empreses per al món.
Les B Corps són companyies que estan construint una economia més inclusiva i sostenible per a les persones i pe al planeta. A diferència de les empreses que només persegueixen fins econòmics, les B Corps apliquen els estàndards més alts d'acompliment social i ambiental, transparència pública i responsabilitat legal. Se'ls exigeix legalment que tinguin en compte en la presa de decisions el personal laboral, la clientela, les empreses proveïdores, la comunitat i el medi ambient.
section3
CERTIFICACIÓ B CORP
Aconseguir la certificació B Corp suposa assumir reptes, fixar nous objectius i redefinir les pautes i rutines de treball.
Després de més de quaranta anys de servei i després de tants canvis al planeta i a la societat, la companyia continua convençuda que aquest és l'únic camí possible: utilitzar la força de l'empresa per generar un impacte positiu. Per això, des de fa una mica més de dos anys, Laie ha treballat per ajustar els estàndards de qualitat i els processos de gestió per desenvolupar una estratègia basada en criteris de sostenibilitat.
Amb certificat B Corp
S’apliquen els estàndards més alts d'acompliment social i ambiental, de transparència i de responsabilitat.
Es construeix una economia més inclusiva i sostenible per a les persones i per al planeta.
Es lidera un canvi per construir una economia equitativa, inclusiva i regenerativa.
S’apliquen els estàndards més alts d'acompliment social i ambiental, de transparència i de responsabilitat.
Compromís Laie
Responsabilitat Social Corporativa
Hem prestat sempre una atenció especial als aspectes relacionats amb la Responsabilitat Social Corporativa mantenint polítiques actives en igualtat d’oportunitats, conciliació de la vida laboral i familiar, salut i seguretat en el treball, foment de la integració i gestió de la diversitat i respecte pel medi ambient.

TEMES