02/07/2021

Premi Maria Rius

alt text
icon

Autor: Laie

Bases del Premi Maria Rius

Les llibreries La Caixa d’Eines i Laie, en reconeixement i consideració a la tasca com a il·lustradora de Maria Rius, decideixen crear aquest premi i posar-li el seu nom per honorar-la.

Objectiu:

Premiar la trajectòria professional d’un il·lustrador/a que hagi destacat per la categoria i qualitat del seu treball al llarg dels anys en el camp de la il·lustració de llibres infantils i que n’ hagi constituït un referent important per apropar la lectura al més petits, a l’hora que constitueix una expressió artística pròpia.

Qui es pot proposar:

Qualsevol il·lustrador/a que hagi publicat, com a mínim deu anys abans de la data de concessió un mínim de deu llibres infantils il·lustrats, en format paper, independentment que siguin o no encara vius al catàleg de qualsevol editorial, publicats, com a mínim, en llengua catalana i que hagi estat proposat per les institucions representades al jurat o per propostes personals o d’entitats que així ho expressin per escrit a alguna les dues llibreries organitzadores.

Per a formalitzar la proposició caldrà adjuntar el llistat bibliogràfic que justifiqui les condicions del paràgraf anterior, així com alguna/es imatge/s representativa/es del treball d’il·lustració.

Queda exclosa la participació d’obra auto-editada.

La data límit de presentació de candidatures, externes a les que proposi el jurat, serà el 23 d’abril de l’any de concessió.

EDICIÓ 2021: excepcionalment, a causa de força major donada la situació sanitària, s’admeten candidatures fins el 3 de setembre de 2021.

El premi només es podrà concedir una sola vegada a una mateixa persona.

A consideració del jurat es podrà concedir en categoria d’honor a títol pòstum a il·lustradors/es que, reunint les condicions expressades, hagin traspassat sense que l’hagin rebut mai. També podrà concedir-se a persones, entitats o institucions, en les quals concorrin mèrits extraordinaris en la difusió de l’àlbum il·lustrat, encara que no siguin il·lustradors/es. Aquesta categoria podrà quedar deserta.

Jurat:

El jurat estarà format per un/a representant de les següents institucions i/o entitats:

CLIJCAT

IL·LUSTRA

APIC

ROSA SENSAT

BIBBOTÓ

I un representant de les llibreries La Caixa d’Eines i Laie que tindran veu però no vot i actuaran com a secretaris. A excepció d’aquests dos representants, no podrà ser membre del jurat, cap llibreter en actiu. La participació del jurat és de caire voluntari.

El jurat podrà resoldre qualsevol situació no prevista a les bases.

Veredicte i guardó:

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer durant la celebració del LLIBRE GEGANT DE CONTES DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE, dins la Festa Major del barri.

EDICIÓ 2021: excepcionalment, a causa de força major donada la situació sanitària, el lliurament del premi i la roda de premsa seran el dia 1 d'octubre a les 12:00 h.

El guardó consistirà en una insígnia de solapa de plata commemorativa que reprodueix una il·lustració de la Sra. Maria Rius i un diploma.

Les dues llibreries organitzadores cercaran de promoure per diversos mitjans i intentant implicar les institucions públiques la difusió de l’obra del guanyador/a de cada edició.

Comparteix