CONFUCI

EL NAIXEMENT DE L'HUMANISME A LA XINA

Aa.vv

Fundació "la Caixa"

2004

211 pàgines

Format: Rustega

ISBN: 9789210114585

Idioma: Català

Confuci, mestre espiritual del s.VI a.C. predicava el conreu de les vi rtuts i el deure d'aspirar a la perfecció. L'exposició pretén atansar el public del nostre país a la figura i al pensament de Confuci, a tra vés d'una sèrie d'obres de valor extraordinari, moltes de les quals s' exponen per primera vegada fora de la Xina. L'exposició mostra l'empre mta del confucianisme a la Xina imperial. És el resultat de la colÀlab oració entre el Musée national des Arts asiatiques-Guimet, la Réunion des musées nationaux de França i la Fundació "la Caixa".

22,00 € IVA inclòs

Exhaurit