RAMON LLULL

UN CRISTIÀ ENRAONAT PER POSAR FI A L'ENTABANAMENT DE LULL LÓGIC

Batalla, Josep

Obrador Edendum

2019

241 pàgines

Format: Rustega

ISBN: 9788412000726

Idioma: Català

Matèria: Filosofia medieval

El nucli d'on arrenquen tots els aspectes del pensament de Llull és la seva passió per fer palesa la raonabilitat de la fe cristiana. Per tant, ni que l'Art lul·liana pretengui raonar sobre tots els sabers medievals, no és cap «raó pura» que subjugui la fe. Mal que pesi als lul·listes seculars, l'Art lul·liana no és cap sistema lògic consistent, ideològicament neutre. És, més aviat, un rudiment de metafísica teista pensada per donar coherència i conferir raonabilitat a la teologia cristiana i, de retruc, a tots els coneixements medievals. L'Art lul·liana és, doncs, un gran «ardit teològic» i no pas un «artefacte lògic»; és una combinatòria calidoscòpica de conceptes religiosos bàsics bíblics i alcorànics estructurada per configurar una metafísica d'orientació neoplatònica.

17,00 € IVA inclòs

Comprar

Laie et recomana